Podstawowe informacje leasingowe

Zacznijmy od najważniejszej kwestii, czyli od wyjaśnienia, czym tak właściwie jest leasing. Jest to rodzaj finansowania, na który podpisuje się pisemną umowę. Zawierają ją między sobą firma leasingowa, gotowa by dostarczyć wybrane środki leasingowe, oraz klient, który prowadzi własną działalność gospodarczą i chce wybrane środki pozyskać do swojego przedsiębiorstwa. W umowie widnieje również zbywca, czyli osoba lub firma, która sprzedaje firmie leasingowej wybrany lub wybrane środki trwałe. Po podpisaniu umowy pożądane przedmioty trafiają w użytkowanie przedsiębiorcy, a ten opłaca za nie okresowe raty leasingowe w wysokościach i terminach ustalonych w umowie. Podpisując umowę leasingową zobowiązuje się on również do tego, aby użytkować środek trwały zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przestrzegać wszystkich zakazów i nakazów zawartych w umowie.

 

Dodatkowe informacje

Bardzo ważne jest również to, że każdy przedsiębiorca przed podpisaniem umowy musi bardzo dokładnie przestudiować nie tylko samą ofertę lecz również OWUL, czyli Ogólne Warunki Umowy Leasingu wraz z tabelą opłat leasingowych. W tym pierwszym dokumencie znajdują się wszelkie informacje na temat leasingu oraz postępowania obydwu stron w najróżniejszych sytuacjach. W drugim dokumencie natomiast każdy przedsiębiorca przeczyta, jakie dodatkowe faktury mogą przyjść do zapłacenia. Dla przykładu – jeśli auto leasingowane uczestniczyło w stłuczce lub też podlegało kontroli policji, to ten organ wysyła zapytanie do firmy leasingowej o potwierdzenie osoby, na którą podpisana jest umowa leasingowa. Za te udostępnienie danych firma leasingowa obciąży finansowo leasingobiorcę.